Clicky

Disclaimer en cookiebeleid

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van analytische cookies van Clicky web analytics. Voor deze analytische cookies geldt dat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd wordt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Gegevens in het contactformulier
Op deze website is het mogelijk een contactformulier in te vullen. Alle ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor het formulier ingevuld is (informatie sturen, een vraag beantwoorden).

Jouw rechten
– Inzage: wij kunnen jou inzage geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
– Rectificatie: als je meent dat er iets niet juist is aan de persoonsgegevens die we van jou hebben;
– Wissing: wij wissen jouw persoonsgegevens (tenzij wij een wettelijke verplichting hebben deze te bewaren);
– Beperking van de verwerking: als je meent dat wij te veel gegevens van jou hebben vastgelegd;
– Overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit): je kunt ons verzoeken een kopie te leveren van de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
– Tot slot kan je aangeven bezwaar te hebben tegen de gegevens die we van jou verwerken.

Wil je gebruik maken van jouw rechten vul dan het contactformulier in en geef aan dat het gaat om jouw privacy.